λακίς


λακίς
λακίς, -ίδος, ἡ (AM)
σχισμένο πράγμα, ξεσκλίδι, ξέσκισμα, ράκος («ποίας ποθ' ἁνὴρ λακίδας αἰτεῑται πέπλων», Αριστοφ.)
αρχ.
(για πλοίο) το άνοιγμα που γίνεται από έμβολο εχθρικού πλοίου («αἱ μὲν ἐκ τῶν ἐμβόλων ἀναρρητόμεναι λακίδες ἐξαίσιον ἐποιοῡντο ψόφον», Διόδ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. ανάγεται πιθ. σε *λάκος < ΙΕ ρίζα *lok- «σχίζω» και συνδέεται με λατ. lacer «σχίσιμο» < lacero < *lacus, λατ. lacinia «κούκλα μαλλιού» και περσ. raxna- «σχισμή, ρωγμή»].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • λακίς — rent fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λακίδα — λακίς rent fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λακίδας — λακίς rent fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λακίδες — λακίς rent fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λακίδι — λακίς rent fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λάκος — (I) λάκος (Α) (κατά τον Ησύχ. «ἦχος, ψόφος». (II) λάκος, ους, τὸ (Α) (κατά τον Ησύχ.) λακίς*. [ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. συνδέεται με τη λ. λακίς] …   Dictionary of Greek

  • λακίνιον — λακίνιον, τὸ (Μ) [λακίς] υποκορ. τού λακίς* …   Dictionary of Greek

  • лата — I лата I. кровельная планка , латвина – то же, латвить обивать планками , укр. лата, латва, блр. лата, латвiна, чеш. lаt᾽, род. п. lati, диал. lаtа, польск. ɫаtа планка, дранка , в. луж. ɫаtа. Заимств. через чеш., польск. из ср. в. н. latte, д. в …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • лахон — тряпка, лоскут , укр. лах м., лаха ж. отрепья , лахи мн. тряпье , польск. ɫасh – то же. Сюда же лохма, лохмотье. Возм., родственно греч. λακίς лохмотья, клок , λάκη ̇ ῥάκη ̇ Κρῆτες (Гесихий), λακίζω раздираю , ἀπέληκα ̇ἀπέρρωγα, Κύπριοι (Гесихий) …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Lache (1), die — 1. Die Láche, plur. die n, von dem Zeitworte lachen, hauen, ein nur noch im Forstwesen gebräuchliches Wort. 1) Ein in einen Baum gehauenes Zeichen. Ingleichen die von der Rinde entblößte Stelle, dergleichen die Harzreißer zu machen pflegen, um… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.